STAY SHARP AND FOCUSED THROUGHOUT THE DAY WITH THE NASA 26 MINUTE POWER NAP

LIFESTYLE June 7 2017  Comment

 • — HOW TO STAY SHARP AND FOCUSED DURING THE DAY WITH THE 26 MINUTE POWER NAP —
 • written in Dutch & English

Slaaptekort. Het is een onderwerp dat de laatste tijd iedere dag wel even naar boven komt drijven wanneer manlief en ik ’s avonds uitgeteld naast elkaar op de bank ploffen. Onze dochter heeft sinds een week of twee geleden namelijk besloten dat ze niet eerder dan 22.00 uur wil gaan slapen (“Maaama! Fender wakker, knuffel ook wakker!”) en al om 06.00 uur naar beneden wil (“Maaama! Buik honger, Fender beneden ja?”). Het is dat ze het zo schattig weet te brengen, anders was het helemaal niet te doen geweest om mezelf zo vroeg uit m’n bed te hijssen.

Hoe relaxed zou het zijn als er een pil bestaat waarmee je in één nacht al je slaaptekort in kunt halen zodat je er weer even tegenaan kunt? Helaas bestaat een dergelijke pil niet, maar gelukkig heb ik wel een ander gemakkelijk en veel gezonder alternatief gevonden! Het is een handeling die ik vanaf nu iedere dag trouw uit ga voeren: de POWERnap. Dat je je slaaptekort ermee in kunt halen is zelfs wetenschappelijk bewezen!

Daarom laaf ik me vanaf nu iedere dag aan een hazenslaapje midden op de dag. Niet dat ik ga liggen en wel zie wanneer ik weer wakker wordt. Nee, de powernap-timer staat op stipt 26 minuten ingesteld. NASA slaaponderzoek heeft namelijk uitgewezen dat dit de perfecte duur is voor een middagdutje om zo de productiviteit te verhogen en de rest van de dag scherp en gefocust te blijven.

Maar waarom nou die 26 minuten? Waarom bijvoorbeeld geen halfuur? Dat is omdat je tijdens je slaap vier verschillende fases doormaakt. Eerst kom je in een sluimer fase terecht (NREM1), daarna volgen de lichte slaap fase (NREM2), de diepe slaap fase (NREM3) en uiteindelijk de REM slaap waarin je droomt. Een volledige slaapcyclus duurt 90 minuten, hierna herhalen de fases zich weer. Als je in fase 3 of 4 wakker wordt ontwaak je uit een diepe slaap en voel je je, in plaats van helder en scherp, wazig en moe. Een gevoel dat je de rest van de dag aan je blijft kleven. Het omgekeerde effect van wat je wilt bereiken. En dus kun je de timer daarom het beste op 26 minuten zetten.

Het nemen van een powernap heeft overigens nog veel meer voordelen dan alleen het inhalen van je slaaptekort. Lees maar even mee!

 • ⇒ Na een middagdutje neem je betere beslissingen.
 • ⇒ Je krijgt meer uithoudingsvermogen.
 • ⇒ Je valt ervan af.
 • ⇒ Je hebt minder last van stress.
 • ⇒ Je slaapt er ’s nachts beter door.
 • ⇒ Je stemming verbetert.
 • ⇒ Je wordt er creatiever van.

TIP!: Neem een kop koffie voordat je aan je powernap gaat beginnen. Omdat het 20 minuten duurt voordat het effect van koffie op het lichaam in begint te werken, kan dit je helpen om nog beter uit je dutje te ontwaken.

Dus wil je gefocust en productief de dag doorkomen? Geef dan gehoor aan die middagdip, en doe tussen 13.00 en 15.30 uur een powernap van 26 minuten. Kun je er de rest van de dag helder en fris weer tegenaan!

  • — HOW TO STAY SHARP AND FOCUSED DURING THE DAY WITH A 26 MINUTE POWER NAP —

Lack of sleep. Lately it’s a trending topic when my husband and I go through our day in the evening, sitting on the couch, totally knocked out. You see, a week or two ago our daughter decided that she doesn’t want to sleep before 22:00 (“Mooommy! Fender awake, bunny also awake!”) and wants to get up at 06:00 (“Mooomy! Tummy hungry, Fender downstairs OK?”). It’s that she knows how to bring it so darn cute, otherwise it would have been so much harder to lift myself out of my bed that early in the morning ;).

How relaxed would it be if there was a pill that could take away your lack of sleep in one night? Unfortunately, such a pill doesn’t exist…. but luckily I found another simple and healthier way! It’s something that I’m going to do every day from now on: taking a POWER nap. It’s scientifically proven that taking a power nap can help you catch up with your shortage of sleep.

And so, from now on, I’m taking a power nap in the afternoon every day. Not that I’m going to lie down and just see when I wake up. No, the power nap timer is set to exactly 26 minutes. NASA sleep research has proven that this is the perfect duration for a nap to increase your productivity and to keep you sharp and focused throughout the day.

But why 26 minutes? Why not 30 minutes? That’s because you go through four different phases during your sleep. First, you enter slumber phase (NREM1), followed by the light sleep phase (NREM2), the deep sleep phase (NREM3) and finally the REM sleep in which you are dreaming. A full sleep cycle takes 90 minutes, after which the phases repeat. When you wake up in Phase 3 or 4, you wake up from a deep sleep and, instead of bright and sharp, you feel dazed and tired. A feeling that you will stick with you the rest of the day. The opposite effect of what you want to achieve. Therefore it’s best to set the timer to 26 minutes.

Did you know that taking a power nap has a lot of other positive effects on the body and mind too? Take a look at this:

 • ⇒ After a short nap you will make better decisions.
 • ⇒ You will have more endurance.
 • ⇒ It helps you loose weight.
 • ⇒ You are less stressed.
 • ⇒ You sleep better at night.
 • ⇒ It improves your mood.
 • ⇒ It makes you think more creative.

TIP!: Have a cup of coffee before you start your power nap. Because it takes around 20 minutes for the caffein to kick in, it can help you wake up.

So if you want to stay focused and productive throughout the day, then take a power nap between 13:00 and 15.30 and you’ll be able to conquer the rest of the day. Sharp and fresh!